Nya stenullsprodukter i Norden

I årtionden har stenull varit det bästa materialet för teknisk isolering i Norden. En ny tillverkare,Rohhe, erbjuder nu energi- och miljöprodukter av hög kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. 

I Norden är yrkesverksamma inom isolering och VVS-teknik entusiastiska över att isolera med stenullsprodukter.
Mycket användbara egenskaper som goda termiska egenskaper med ett lågt lambdavärde, motståndskraft mot fukt och därmed lång hållbarhet samt goda akustiska egenskaper som fungerar ljudisolerande har gjort stenull till förstahandsvalet för isolering av allt från värme- och ventilationssystem, kylning till vatten- och avloppssystem.

Rohhe, en ny tillverkare, har siktet inställt på den skandinaviska marknaden, där de redan sedan ett par år tillbaka har fått fotfäste i Finland och där deras produkter har använts vid olika stora som små projekt. Rohhe har vidareutvecklat ett sortiment av produkter för teknisk isolering, t.ex. lamellmattor och rörskålar. Under de senaste åren har Rohhe fokuserat på att hitta innovativa lösningar som ökar produkternas livslängd och ger bättre möjligheter att återvinna material.

Produkterna har till exempel goda egenskaper för att förhindra kondensbildning, ge bättre akustik eller öka brandsäkerheten i en byggnad. Rohhe använder i allt större utsträckning råmaterial som kan återvinnas utan att de tekniska egenskaperna försämras. Rohhe har specialiserat sig på att tillverka specifika dimensioner utifrån kundernas behov och kvantiteter. 

Väl testade produkter till konkurrenskraftiga priser

Gemensamt för alla Rohhes produkter är att de uppfyller de strängaste kvalitetskraven för isoleringsmaterial och har genomgått omfattande tester för att säkerställa att de uppfyller europeiska standarder.

Samtidigt som produkterna är av hög kvalitet, fokuserar Rohhe på låga kostnader. I en tid då stigande råvaru- och energipriser innebär att byggmaterial blir dyrare tillämpar Rohhe en prispolitik som säkerställer att produktsortimentets konkurrenskraftiga priser bibehålls.

Rohhe och online grossisten Insulize har inlett ett nära samarbete kring leveranser till den nordiska och svenska marknaden. 

Teknisk isolering och brandskydd - snabbt och enkelt

Teamet bakom Rohhe har lång erfarenhet av att utveckla kvalitetsprodukter med en innovativ vinkel. Rohhe producerar inte bara kvalitet till konkurrenskraftiga priser, de är också framåtblickande och integrerar hållbara lösningar i sina produkter. Därför passar de mycket bra in i vårt produktsortiment, säger Rasmus Møller Keel, försäljnings- och produktchef på Insulize.  

Om Rohhe

Rohhe är en modern tillverkare av isoleringsprodukter för termisk isolering. Med många års erfarenhet och kunskap från isoleringsbranschen samt en innovativ inställning till teknisk isolering har teamet bakom Rohhe skapat ett varumärke som kan konkurrera med de stora och etablerade aktörerna på marknaden.
Med visionen "Energy to live" visar Rohhe att man fokuserar på att skapa energieffektiva isoleringsprodukter som bidrar till att både spara energi och ta hand om miljön.

Produkter för alla projekt

På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och
passivt brandskydd - IsoverKaimannRohheK-Flex och Mulcol . Hitta dina
 produkter nedan.