Mulcol - hållbarhet

Mulcol-produkterna tillverkas inte bara med hänsyn på miljön, de testas också noggrant för att begränsa belastningen av skadliga ämnen till ett minimum - och nästan alla produkter är idag helt fria från sådana ämnen. Som regel är produkterna också packade i återvinningsbara kartongförpackningar som innehåller så lite plast som möjligt.


Med en mängd onlinetjänster - inklusive en Data Manager* som säkerställer att tryckta isoleringsöversikter, dokumentation m.m. hör till det förflutna - har du möjlighet att förlänga kedjan av hållbara åtgärder. Kan det vara något? Se dina möjligheter online här.

Passivt brandskydd av högsta kvalitet

På Mulcol är ambitionsnivån hög. När det gäller utveckling och tillverkning av produkter för passivt brandskydd vill Mulcol vara bäst och fokuserar alltid på hög kvalitet. Deras inställning till kvalitet och säkerhet återspeglas bland annat i deras arbetsmetoder inom produktion, produktutveckling och service till slutkunden - dig som isolatör.


Mulcols kvalitetsstyrningssystem understryker ytterligare detta tillvägagångssätt och säkerställer deras engagemang för de senaste kvalitets- och säkerhetsstandarderna så att Mulcol-produkterna alltid uppfyller gällande europeiska och svenska standarder. Känner du till de svenska standarderna? Annars kan du hitta dem här.

Hvor ses kvalitetsforskellen på passiv brandsikring?

Den största skillnaden i kvaliteten på det passiva brandskyddet syns i händelse av en brand. Här kan du tydligt se hur byggmaterial reagerar helt olika på höga temperaturer och brandpåverkan. Hur reagerar varje enskild isoleringsprodukt på en brand och vad är brandmotståndsförmåga? Du hittar konkreta specifikationer för varje Mulcol-produkt under varje produkt ovan. Det är viktigt att välja rätt produkter när du skall brandskydda en byggnad. Om du är osäker, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vem är Mulcol?

Mulcol är en modern tillverkare av passiva brandskyddsprodukter och när det gäller nytänkande och innovation inom passivt brandskydd vet Mulcol verkligen vad som krävs. Mulcol lyssnar på marknaden och användarnas önskemål. Därför utvecklar och testar de kontinuerligt isoleringsprodukter för att spegla verkligheten och göra dem optimala för daglig användning. Detta ger inte bara bästa produkter för passivt brandskydd, utan också största möjliga säkerhet och effektivitet för produkten.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.