Knauf Fire-teK® isolering för passivt brandskydd

Rörledningar går genom väggar och tak, vilket kan leda till att eld och värme sprids från ett rum till ett annat. Passivt brandskydd är därför nödvändigt.
Det finns tydliga regler för vilka egenskaper produkter måste uppfylla för att få användas för passivt brandskydd.
Fire-teK® mineralullsisolering från Knauf är idealisk för passivt brandskydd. Produkterna uppfyller A1 (EN 13501-1), täcker brandmotståndsklasserna EI30, EI60, EI90 och EI120 samt har goda termiska och akustiska isoleringsegenskaper. Dessutom är de både kvalitets- och hållbarhetscertifierade.

Knauf Thermo-teK® isolering för HVAC-installationer

När du väljer din tekniska isolering är Thermo-teK från Knauf ett utmärkt val. Här får du effektiva sten- och glasullsprodukter som kan bidra till att minska värmeförluster och energikostnader, samt förebyggande brandskydd och ljudisolering. Samtidigt är produkterna lätta att arbeta med - och dessutom säkra att använda både under och efter installationen. Faktum är att de har erhållit Eurofins Gold Certificate för inomhusluftkomfort.
Tänk på Thermo-teK när du ska isolera värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.


Vem är Knauf?

Knauf är specialist på teknisk isolering och en av världens största tillverkare av mineralullssystem och produkter för industri, HVAC och skeppsbyggnad - med referensprojekt över hela världen.
Med ett brett produktsortiment erbjuder Knauf rätt produkt för varje tillämpning - med bästa möjliga kombination av energieffektivitet, brandskydd och ljudreduktion.
Knauf är särskilt känt för sin patenterade ECOSE®-teknik, som inte bara minskar energiförbrukningen under tillverkningsprocessen, utan också förbättrar slutproduktens energibalans och bidrar till att säkerställa utmärkt inomhusluftkvalitet. Knauf fokuserar på miljö och människor.
Knauf är en stor organisation med specialister och fabriker runt om i hela Europa. Detta ger en stor ballast och flexibilitet när det gäller produktkunskap, tillverkning och inte minst leverans, där ett utbrett och starkt distributionsnät säkerställer en snabb och effektiv exekvering.
Knaufs hela produktportfölj är föremål för kontinuerlig certifiering med avseende på applikations- och landsspecifika bestämmelser samt testning enligt isoleringsbranschens standarder.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.