Cellgummi – Isoleringsmaterial till teknisk installation

Materialet har en sluten cellstruktur vilken fungerar som en sluten ångspärr. Genom att använda cellgummi för att isolera kanaler, kärl och rör för värme- och kylsystem kan man förhindra kondensering och mikrobiell bildning. Detta är både energibesparande och nödvändiga aspekter vid modernt byggande.

Dessutom har cellgummiisolering även andra positiva egenskaper, så som goda brandskyddsegenskaper och rökklassificering, vilket också bidrar positivt till byggandet.

Cellgummi finns som färdiga slangar eller plattor i olika tjocklekar och är lätt att arbeta med vid isolering. 

Cellgummi och diffusionstäthet

När vi tittar på cellgummi kan vi inte undvika att titta på diffusionstätheten. Ju högre diffusionsmotstånd materialet har, desto svårare är det för vattenånga att tränga igenom.

I cellgummi är cellerna diffusionstäta, vilket gör att materialet lämpar sig i synnerhet väl för isolering av kalla installationer. Materialet används därför ofta för teknisk isolering av installationer, t.ex. för rörisolering och för maskiner i värme- och kylsystem. Och det är just här som det är viktigt att isoleringsmaterialet är diffusionssäkert.

Hur säkerställs diffusionstätheten i cellgummi?

Det är egentligen ganska enkelt. Först och främst väljer du en kvalitetsprodukt. Sedan måste du se till att du limmar ihop bitarna ordentligt med ett speciallim, och här är det viktigt att välja ett lim som passar produkten. Tyvärr innehåller vissa limsorter lösningsmedel som snabbt påverkar isoleringsförmågan.

Cellgummits isoleringsförmåga

En annan positiv egenskap hos cellgummi är dess isolerande egenskaper. Isoleringsvärdet - även kallat lambdavärdet - för vissa cellgummiprodukter har uppmätts till 0,033 vid 0 grader, vilket är mycket bra.

Värmeledningsförmågan anger hur bra eller dåligt ett material leder värme, och när vi talar om isoleringsprestanda bör siffran vara så låg som möjligt.

Cellgummi har därför många fördelar och positiva egenskaper, värda att ta hänsyn till nästa gång man skall välja ett isoleringsmaterial för teknisk isolering av installationer, som exempelvis rörisolering och för maskiner i värme- och kylsystem.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.