Vad är mineralull?

Mineralull är en gemensam benämning för glas- och stenull.

Mineralullsisolering finns i många olika utföranden, så som lamellmattor, rörskålar, mineralullskivor samt lämpade för många olika installationer och tillämpningar inom både byggbranschen och industrin. Mineralull har många användningsområden och kan användas för både invändig och utvändig isolering.

På Insulize hittar du ett starkt urval av isoleringsprodukter av mineralull. Du kan hitta isoleringsprodukter i mineralull för tekniska installationer så som vattenrör, värmerör, ventilationskanaler samt isolering av tankar och behållare.

Mineralullens många fördelar

Mineralullen har många fördelar:
  • Goda termiska egenskaper med låga lambdavärden
  • Klassat som obrännbart material – brandklass A1 och A2
  • Fukt- och vattenavvisande
  • Goda akustiska egenskaper som verkar ljudisolerande
  • Lång livslängd utan försämrad isoleringsförmåga
  • Återanvändbarhet

Hur tillverkas mineralull?

Mineralull framställs vid höga temperaturer, där sten och glas hettas upp tills de smälter. Därefter spinns massan i fibrer och trådarna skapar den färdiga mineralullen.

Detta sätt att tillverka isolering ger en billig och effektiv produkt. Och just på grund av detta är mineralull det mest använda isoleringsmaterialet. Dessutom har mineralull flera unika egenskaper, så som att vara obrännbar och oorganisk, vilket gör att mineralull står emot röta och svamp och ger längsta dokumenterade hållbarhet på marknaden.

Mineralull bidrar till hållbarhet

Mineralull bidrar till hållbarhet i tre dimensioner – den miljömässiga, sociala och ekonomiska. Mineralull bidrar till den miljömässiga dimensionen genom att säkerställa låg energiförbrukning i de byggnader där den används, genom materialets långa livslängd och genom att det inte innehåller skadliga brand- och fukthämmande kemikalier. I den sociala dimensionen bidrar mineralull till brandsäkerhet, bra inomhusklimat både när det gäller temperatur och ljud. När det gäller den ekonomiska dimensionen bidrar mineralull till låga drifts- och underhållskostnader.

Mineralullens fantastiska isoleringsegenskaper ger hållbara energibesparingar, och i själva verket sparar mineralullsisolering mer än 100 gånger den energi som används för att producera själva materialet.

Det råder med andra ord ingen tvekan om att mineralull är ett bra och hållbart val när det gäller att välja isoleringsmaterial.

Kom ihåg säkerheten vid arbete med mineralull

Mineralull är utmärkt när det gäller isolering, men det är viktigt att vara medveten om säkerheten när man arbetar med mineralull. Att arbeta med mineralull utan handskar, långa ärmar eller skyddsmask kan orsaka längre varande obehag. I allmänhet skall man se till att hålla materialet borta från huden. Men för övrigt är det inget som hindrar från att komma i gång med isoleringsprojektet.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.