Isoleringsstandarder

Isoleringsstandarder

Om du vill försäkra dig om att ditt isoleringsprojekt uppfyller alla standarder och normer, är det viktigt att känna till och hålla sig uppdaterad med aktuella branschstandarder på marknaden. Men du behöver inte leta länge efter den. Vi kan hjälpa dig.

Vi har nämligen sett till att du får tillgång till svenska branschstandarder för teknisk isolering här, så att du enkelt kan få en överblick, hitta rätt produkter och uppfylla de krav som ställs. På så sätt kan du vara säker på att ditt isoleringsprojekt kommer att slutföras på ett säkert sätt och att det uppfyller alla normer och standarder.

Branschstandard Teknisk Isolering
Termisk isolering ac VVS & Kyla

Isoleringsfirmornas förening har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering som skall göra det lättare för bygg- och VVS-branschen att arbeta korrekt när det gäller teknisk isolering, vilket i sin tur leder till mer hållbara och klimatsmarta byggnader. Standarden skall vara ett verktyg och hjälpmedel för inköpare, konsulter, besiktningsmän, VVS-, kyl-, och isoleringsentreprenörer.


Branschstandard Teknisk Isolering (PDF)

Syftet med Branschstandard

Standarden innehåller riktlinjer för att uppnå god design och prestanda vid isolering av tekniska installationer, samt begränsa energiförluster, risk för personskador samt säkerställa driftförhållanden och rimliga livscykel för installationer och installationsarbeten.

Standarden behandlar isolering av både rör- och ventilationskanaler och utrustning. En del av syftet med standarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av tabeller, så kallade isoleringsklasser som kan användas under projekteringsstadiet vid nybyggnation och ROT-projekt gällande rör – och ventilationsanläggningar. Målet är att tabellernas innehåll skall väga in såväl kostnad som miljöpåverkan associerad med en viss isoleringsprodukt.

Branschstandardens tillämpningar

Standarden gäller termisk isolering av byggnader, så som olika typer av anläggningar inom värme, ventilation, kyla, solenergi, vatten- och avlopp. Standarden gäller både inomhus- och utomhusinstallationer

Den omfattar alla delar av en installation, inklusive plana och krökta ytor, så som rör- och rörsystem, ventiler, beslag, monteringsdelar och tankar. Den gäller även rör mellan byggnader.

Den gäller inte isolering av byggnadskonstruktioner, kylrum eller isolering av matarledningar för uppvärmning och kyla. Gränsen mellan fjärrvärmesystem och fjärrkylsystem och byggnadsinstallation ligger vid huvudsystemets huvudkranar.
Den gäller inte isolering av värmepannor och värmepumpar

Låt Nisse hjälpa dig

På den här sidan hittar du olika material och onlineprogram som kan hjälpa dig med ditt isoleringsprojekt - oavsett vilken tid på dygnet du behöver det. Och du är alltid välkommen att kontakta oss via chatt, kontaktformulär eller på telefon +46 40-645 00 70.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.