Passivt brandskydd är en helt integrerad del av byggnaden

Passivt brandskydd bör ses som en helt integrerad del av byggnadens grundläggande struktur. Det är därför mycket viktigt att redan på planeringsstadiet tänka på materialvalet och de mest kompatibla konstruktionslösningarna. På så sätt får man det bästa möjliga brandskyddet för byggnaden, samtidigt som man säkerställer att alla installationer uppfyller gällande lagstiftning.

Eftersom de passiva brandskyddsåtgärderna skall ligga till grund för att de aktiva brandskyddssystemen skall fungera korrekt bör man därför bedöma byggnadens totala brandprestanda i sin helhet. I detta sammanhang bör en övergripande brandskyddsstrategi alltid utarbetas under projekteringen, med deltagande av berörda ingenjörer, myndigheter och brandkonsulter.

Vikten av rätt isoleringsmaterial för brandskydd

Den största skillnaden mellan olika isoleringsmaterial blir tydlig i händelse av brand. Här kan du tydligt se hur byggmaterial reagerar helt olika på höga temperaturer eller eld. Detta gäller även isoleringsmaterial, där brandsäkerheten bedöms utifrån materialets reaktion vid brand och brandmotstånd. Därför är det oerhört viktigt att välja rätt produkter när man skall brandskydda en byggnad.

Har du ordning på ditt passiva brandskydd? Det har vi på Insulize. Låt oss hjälpa dig.

Brandskydd på den nordiska marknaden

Det finns ett brett urval av passiva brandskyddsprodukter på den nordiska marknaden. Grundprinciperna för utformning, planering och tillämpning måste dock alltid utgå från de lokala bestämmelserna och lagstiftningen i området. Det finns stora skillnader mellan olika lokala områden.

Det är också det enda sättet att se till att det passiva brandskydd som man har valt att använda faktiskt motsvarar de typer av tekniska installationer som man måste stänga. Det finns också stora skillnader i hur systemen testas och för vad.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.