Vad är glasull?

Tillsammans med stenull är glasull en underkategori av mineralull. Stenullen tillverkas av sten, medan glasull, precis som namnet antyder, tillverkas av glas. Tillverkningsmetoden för båda typer av isolering skiljer sig dock åt och det finns även en skillnad i fiberstrukturen.

Glasull tillverkas genom att värma råvaror och smälta dem till glas. Det flytande glaset spinns sedan till tunna trådar som limmas ihop och pressas till mattor eller andra former.

Jämfört med stenullsprodukter har glasullsprodukter en lägre vikt och glasullens fiberstruktur gör att glasullsprodukter kan komprimeras mer än stenullsprodukter. De har dock en sak gemensamt, nämligen att både glasull och stenull är obrännbara och tillhör den högsta brandklassen.

Glasullens många fördelar

Fördelarna med glasull är många och dem kan man absolut inte bortse ifrån:
  • Goda termiska egenskaper med låga lambdavärden
  • Klassat som obrännbart material – brandklass A2
  • Fukt- och vattenavvisande
  • Goda akustiska egenskaper, som verkar ljudisolerande
  • Lång livslängd utan försämrad isoleringsförmåga
  • Återanvändbarhet

Glasullens hållbara aspekter

Glasull är inte bara ett mycket bra isoleringsmaterial, glasullen har också flera hållbara aspekter. Glasull innehåller smälta glasfibrer som i sin tur framställs av sand och tillverkas av upp till 75 % återvunnet glas. På så sätt ersätter återvunnet glas en del av de råvaror som används för att tillverka glasull och sparar naturresurser i produktionen, t.ex. sand och kalk.

Genom att använda återvunnet glas kan energiförbrukningen i produktionen också minskas. Detta beror på att omsmältning av återvunnet glas kräver mindre än hälften så mycket energi som tillverkning av nytt glas. Därmed kan man uppnå både en miljöförbättring och ett ekonomiskt incitament för att använda återvunnet glas i produktionen.

Det återvunna glaset som används för att tillverka glasull kommer huvudsakligen från fönstertillverkare och andra källor där det återvunna glaset är mycket rent. Endast en mindre del kommer från hushållen och kan till exempel vara flaskglas.

ISOVER Climpipe

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.