Värmeisolering

Med värmeisolering menar man metoder med vilka man kan begränsa värmeflödet mellan varma och kalla utrymmen eller kroppar. Samtidigt kan man också säga att värmeisolering är ett av de viktigaste begreppen inom teknisk isolering.

Isolering av värmerör

Genom att isolera värmerör och värmesystem kan man på ett prisvärt och ganska billigt sätt snabbt sänka energiförbrukningen och driftskostnaderna. Om man skall börja med energiförbättringar, då är värmerören och värmesystemet ett bra ställe att börja med, eftersom det är en ganska enkel åtgärd. Om värmesystemet eller värmerören ligger utanför byggnaden är argumentet för att isolera värmerören ännu starkare, då fördelarna blir ännu större.

Genom att isolera värmerören styrs värmen dit den behövs och det blir billigare att hålla en stabil och önskad temperatur i varje rum. Förutom den direkta ekonomiska vinsten och den ökade fysiska kontrollen över värmen kan en konsekvens vara att byggnadens värde ökar.

Värmeisolering av varmvattenledningar

Det finns många argument för att isolera varmvattenledningar och mycket få argument emot. Genom att isolera varmvattenledningar kan man uppnå fördelar oavsett om vattenledningarna går genom ouppvärmda kalla rum eller inte. Ju längre varmvattenledningarna är, desto större är värmeförlusten, oavsett omgivningstemperaturen.

De största besparingarna uppnås genom att värmeisolera vattenledningarna som leder det varma hushållsvattnet, och detta kan också märkas på värmeräkningen när vattenledningarna som förser golvet eller radiatorerna med värme isoleras. Det finns många sidofördelar med att isolera rören. Det finns bättre kontroll över vart värmen tar vägen och värmeförlusten under transporten minskar avsevärt, vilket leder till effektivare värmeanvändning och därmed lägre värmeräkningar samt förbättrad inomhusmiljö.

Starka brands inom värmeisolering 

Värmeisolering av värmepannor

Det är knappast någon mening att isolera vatten- och värmerör och sedan låta pannan eller värmeanläggningen utstråla värme? Det är dock inte lika enkelt att isolera pannor. Ett sätt att göra detta är att använda självhäftande värmeisolering, t.ex. nätmattor.

När värmepannan skall startas igen första gången efter avslutat isoleringsarbete, bör temperaturen i pannan inte tillåtas stiga med mer än 50 °C per timme. Äldre pannor av gjutjärn är ofta ett bra ställe att isolera, eftersom mycket energi går förlorad i form av strålningsvärme. Värmepannor är i drift i stort sett året runt, vilket gör att det finns mycket energi att spara genom korrekt isolering.

Termisk isolering för värmesystem och kalla rör

När vi talar om temperaturer och system med vissa temperaturer kommer fokus alltid att ligga på värmeförluster och kondensering. För att bättre och effektivare hantera och kontrollera temperaturen är värmeisolering av kalla och varma rör, flänsar, ventiler m.m. en viktig faktor.

Värmeisoleringens tjocklek bestäms med utgångspunkt från den funktion isoleringen skall ha. Några av de vanligaste kraven är att isoleringen skall vara lönsam, kunna ge en bestämd yttemperatur samt förhindra kondensbildning.

Populära produkter

Branschstandard

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram Branschstandard Teknisk Isolering (Termisk isolering av VVS & Kyla). I denna fastställs regler för den högsta tillåtna energiförlusten för tekniska installationer samt att alla tekniska installationer hör till någon isoleringsklass. Några av de parametrar som avgör placeringen av tekniska installationer i varje isoleringsklass är omgivningstemperatur, driftstemperatur och antal driftstimmar per år.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.