Kondensisolering

Syftet med kondensisolering är att undvika skador och problem för installationen, isoleringen, och i slutänden också miljön. De faktorer som avgör om kondens kommer att bildas på ledningen är ledningens yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och den relativa fukthalten. Genom att isolera ledningen så att yttemperaturen överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviker man kondensbildning.

Kondensisolering

Man kan aldrig få för mycket kunskap och inspiration, eller hur? Det tycker i alla fall inte vi. Därför har vi samlat kundcase och artiklar om teknisk isolering så att du kan ta del av mer information om teknisk isolering eller kanske hitta inspiration till ditt nästa isoleringsprojekt.

Du kanske undrar vad skillnaden mellan stenull och glasull är och vilken typ av isolering du skall välja för just ditt projekt. Du kanske är osäker på vad du skall göra med särskilt dammig mineralull eller har andra funderingar. Teknisk isolering kan vara lite av en djungel, men här kan du faktiskt få svar på dina frågor och samtidigt få mer information om olika saker.

Här kan du hitta och läsa alla våra kundcase och artiklar.

Starka brands inom kondensisolering

Syfte med kondensisolering

I större rör- och ventilationssystem kan ett avbrott i kondensationsisoleringen leda till höga energikostnader. Därför är det alltid en bra idé att investera i kondensisolering av ventilationskanaler och kalla rör - även om det bara är små rörsystem. Ett av tecknen på kollapsad kondensisolering är kondens i isoleringen av ventilationen eller rören. När det gäller svarta rör äter vattnet upp rören och om det inte upptäcks i tid, måste delar av eller i värsta fall hela rörsystemet bytas ut.

När ett kallt rör passerar genom ett varmt rum uppstår kondens på grund av temperaturskillnaden. I ett sådant fall blir röret vått och börjar droppa. Kondensisolering säkerställer att kalla rör inte står och droppar - detta förhindras genom isolering med en utvändig ångspärr. Det finns många saker att tänka på när kalla rör behöver isoleras mot kondens. Man skall bland annat tänka på kondens, energiförlust och risk för frysning.

Undvik kondensering

För att undvika kondens och köldbroar är det viktigt att konsolerna är isolerade och att kondensisoleringen utförs noggrant. Med en jämn fördelning av kondensisoleringen uppstår inga områden med ett tunnare lager isolering och man undviker också sprickor eller luckor i kondensisoleringen. För att slutföra installationen av kondensationsisoleringen används tejp eller tätningsmedel så att ångspärren sitter tätt runt isoleringsmaterialet.

Avslutande ytor i arbets- och bostadsutrymmena bör täckas med robusta och rengöringsvänliga material. Kanaler eller ventilationsschakt som innehåller isolering som utsätts för mekaniska eller väderleksmässiga påfrestningar bör skyddas med lämplig beklädnad för att förhindra att isoleringen slits.

Populära produkter

Branschstandarden och kondensisolering

I Branschstandarden kan man läsa följande när det gäller isolering av kalla rör:

Isolering mot energiförluster:
Installationer isoleras så att:

  • Oavsiktliga värmeförluster undviks
  • Oavsiktlig kylning eller uppvärmning av mediet undviks


Isolering mot utvändig kondens:
Kalla installationer isolera mot utvändig kondens, så det inte uppstår skador, olägenheter i omgivningen, isoleringen eller installationen.

Isolering mot frysning:
Installationer isoleras så att skador inte uppstår i omgivningen eller i installationen som beror på att mediet fryser.

När det krävs kondensisolering, exempelvis för ventiler, flänsar med mera, gäller samma principer som för kondensisolering av kalla rör. Mediet måste först omges av ett isolerande material och avslutas med ett ångspärrsmembran som förseglas med tejp eller tätningsmedel.

Produkter för alla projekt


På Insulize har vi samlat ett antal starka varumärken inom teknisk isolering och passivt brandskydd - Isover, Knauf, Kaimann, Rohhe, K-FLEX, Mulcol m.fl.
Hitta dina produkter nedan.